Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Cách tính thể tích hình lập phương, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần.

Bài viết sẽ chia sẻ công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương, kèm ví dụ minh họa chi tiết. 

Hình lập phương là hình không gian 3 chiều, có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, có 12 cạnh đều bằng nhau và có 8 đỉnh. Có thể thấy rằng, hình lập phương là 1 hình hộp chữ nhật đặc biệt.

Các công thức tính

Diện tích xung quanh: bằng tổng diện tích của 4 mặt bên

Sxp = 4.a2

Diện tích toàn phần: bằng tổng diện tích 6 mặt hình lập phương

Stp = 6.a2

Thể tích khối lập phương

V = a3

Trong đó: 

  • a: độ dài cạnh hình lập phương
  • Sxp: diện tích xung quanh
  • Stp: diện tích toàn phần
  • V: thể tích hình lập phương

Ví dụ minh họa

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương biết độ dài cạnh là 10cm

Giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương:

Sxp = 4.a2 = 4. 102 = 400 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = 4.a2 = 6. 102 = 600 (cm2)

Thể tích:

V = a3 = 10 3 = 1000 (cm3)

Nhìn chung, các công thức về hình lập phương khá đơn giản, bạn chỉ cần xác định được chiều dài cạnh là có thể dễ dàng tính toán được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

Related Articles

Back to top button