Kiến thức toán học

Cách tính chu vi hình tứ giác, đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu

Tứ giác là một đa giác có 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kỳ 2 cạnh nào cũng nằm trên một đường thẳng. Tứ giác có thể là tứ giác lồi hoặc tứ giác lõm. Bài viết này, boxthuthuat sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi hình tứ giác đầy đủ, chi tiết trong mọi trường hợp, kèm ví dụ minh họa.

Công thức tính chu vi hình tứ giác

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác.

Giả sử chúng ta có tứ giác có độ dài 4 cạnh lần lượt là a, b, c, d.

Chu vi hình tứ giác: P= a + b + c + d (đơn vị cm, dm, hoặc m)

Ví dụ: Cho tứ giác ABCD có độ dài 4 cạnh AB = 2cm, BC = 4cm, CD = 3 cm, AD = 6cm.

Chu vi tứ giác ABCD:

P = 2 + 4 + 3 + 6 = 15(cm)

Cách tính chu vi hình tứ giác đặc biệt

Các tứ giác đặc biệt bao gồm: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Cách tính chu vi các hình này khá đơn giản, bằng tổng độ dài của 4 cạnh.

Chu vi hình thang có độ dài 4 cạnh là a, b, c, d

P = a + b + c + d

Chu vi hình bình hành, hình chữ nhật

P = 2.(a + b)

Chu vi hình vuông, hình thoi:

P = 4.a

Trên đây là các công thức tính diện tích hình tứ giác. Nhìn chung, phần kiến thức này khá dễ hiểu và dễ nắm vững. Vì vậy, bạn chỉ cần chú ý một chút là có thể dễ dàng làm chủ phần kiến thức này!

Related Articles

Back to top button