Kiến thức toán học

Lượng giác: Công thức biến đổi tổng thành tích

Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn các công thức lượng giác biến đổi tổng thành tích kèm ví dụ minh họa, giúp bạn dễ dàng hơn khi giải bài tập lượng giác.

Các công thức biến đổi tổng thành tích

Trường hợp 2 góc bằng nhau: 

 

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Tính:

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 2: Biến đổi các biểu thức sau thành tích các nhân tử

a. A = cosx + cos3x

b. B = sin5x – sin3x

Lời giải:

Ví dụ 3: Rút gọn các biểu thức:

Lời giải:

Ví dụ 4:Chứng minh rằng: sin⁡5α – 2sin⁡α(cos⁡4α + cos⁡2α) = sin⁡α

Lời giải:

⇒ Điều phải chứng minh

Ví dụ 5: Giá trị của biểu thức M = cos⁡a + cos⁡(a + 120o) + cos⁡(a – 120o) là:

A. 0                          B. 2

C. –2                        D. 1

Lời giải:

⇒ Đáp án A

Related Articles

Back to top button