Kiến thức toán học

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân. Dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh

Bài viết sẽ chia sẻ các kiến thức, tính chất, dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh tam giác vuông cân, cách tính diện tích tam giác vuông cân chi tiết, dễ hiểu.

Contents

Tam giác vuông cân là gì?

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có 2 cạnh vuông góc bằng nhau.

Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân.

Tính chất của tam giác vuông cân

  • Tính chất 1: Hai góc ở đáy của tam giác vuông cân bằng nhau, đều bằng 45o
  • Tính chất 2: Trong tam giác vuông cân, đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác kẻ từ đỉnh góc vuông trùng nhau và bằng nửa cạnh đáy (cạnh huyền)

Tam giác vuông cân có đầy đủ các tính chất của tam giác cân và tam giác vuông.

Dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh tam giác cân

  • Tam giác vuông có 2 cạnh bằng bằng nhau
  • Tam giác cân có 1 góc ở đáy bằng 45o
  • Tam giác vuông có 1 góc bằng 45o
  • Tam giác có 2 góc bằng 45o

Công thức tính chu vi tam giác vuông cân

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có 2 cạnh góc vuông AB = AC = a, cạnh huyền BC = b

Chu vi tam giác vuông cân ABC được tính bằng công thức:

P = 2a + b

Diện tích tam giác vuông cân

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có 2 cạnh góc vuông AB = AC = a, cạnh huyền BC = b

Diện tích tam giác ABC được tính bằng công thức:

Do tam giác vuông cân có đường cao từ đỉnh góc vuông cũng là đường trung tuyến. Mà trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, nên ta có công thức tính diện tích tam giác vuông cân theo cạnh đáy (cạnh huyền) có độ dài b:

Trên đây là các kiến thức cơ bản về tam giác vuông cân cũng như cách chứng minh, công thức tính chu vi, diện tích tam giác vuông cân. Hi vọng qua những chia sẻ này, bạn sẽ dễ dàng nắm vững phần kiến thức này!

Related Articles

Back to top button