Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn chi tiết nhất

Hình tròn là 1 hình thường gặp trong toán học, vậy lý cũng như trong thực tế. Bài viết này, Boxthuthuat sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi hình tròn, diện tích hình tròn cơ bản, chi tiết nhất kèm ví dụ minh họa.

Contents

Một số khái niệm cơ bản

Đường tròn là tập hợp của tất cả những điểm trên cùng một mặt phẳng, cách đều một điểm cho trước một khoảng cách bằng nhau. Điểm cho trước đó được gọi là tâm đường tròn, còn khoảng cho trước được gọi là bán kính đường tròn.

Hình tròn là vùng mặt phẳng được giới hạn bởi 1 đường tròn (nằm trong đường tròn)

Các công thức tính

Chu vi hình tròn: là kích thước của đường tròn (đường biên giới hạn của hình tròn), được tính bằng nhân đường kính với số pi, hoặc tích của 2 lần bán kính với số pi

Công thức:

P = π. d = π.2.r

Trong đó:

  • P: chu vi hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • π: số pi (làm tròn là 3,14)

Diện tích hình tròn: là độ lớn của vùng mặt phẳng được chiếm bởi hình tròn. Diện tích hình tròn được tính bằng bình phương bán kính nhân với Pi.

Công thức:

S = π.r2

Trong đó:

  • S: diện tích
  • r: bán kính hình tròn
  • π: số pi (làm tròn là 3,14)

Nhìn chung, để tính chu vi hoặc diện tích hình tròn, chúng ta chỉ cần xác định được bán kính hoặc đường kính của hình tròn và thay vào công thức là tính được.

Trường hợp biết chu vi hình tròn, chúng ta có thể dựa vào 2 công thức trên để tìm được bán kính, từ đó tính ra diện tích và ngược lại, nếu biết diện tích hình tròn, chúng ta có thể tìm được bán kính, từ đó tính được chu vi hình tròn.

Công thức:

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính chu vi, diện tích hình tròn biết bán kính là 5cm.

Chu vi hình tròn: P =2π.r = 2. 3,14. 5 =31,4 (cm)

Diện tích hình tròn: S = π.r2 = 3,14. 52 = 78,5 (cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn biết chu vi là 47,1 cm.

Giải:

Trên đây, boxthuthuat đã chia sẻ với các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn. Nhìn chung, các công thức trên khá đơn giản và dễ nhớ, do đó, bạn ko cần quá nhiều thời gian để nắm vững chúng. Nếu có gì thắc mắc, hãy comment bên dưới bài viết này nhé!

Related Articles

Back to top button