Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Cách tính chu vi, diện tích hình vuông cơ bản, chi tiết nhất

Bài viết này, Boxthuthuat sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản của hình vuông, dấu hiệu nhận biết, và hướng dẫn cách tính chu vi hình vuông, diện tích hình vuông cơ bản, chi tiết nhất.

Contents

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài các cạnh hình vuông, tức là bằng 4 lần độ dài 1 cạnh hình vuông.

Công thức:

P = 4.a

Trong đó:

 • P: chu vi hình vuông
 • a: độ dài cạnh hình vuông

Tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài của cạnh

Công thức:

S= a2

Trong đó

 • S: diện tích hình vuông
 • a: độ dài cạnh hình vuông

Ngoài ra, hình vuông là hình thoi đặc biệt, nên có thể áp dụng công thức tính diện tích hình thoi vào tính diện tích hình vuông: diện tích hình vuông bằng 1 nửa bình phương đường chéo.

Trong đó:

 • S: diện tích hình vuông
 • d: độ dài đường chéo hình vuông

Kiến thức cơ bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Có thể coi hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau, hoặc hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Các tính chất cơ bản của hình vuông

Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi và các tính chất riêng khác:

 • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • 2 đường chéo là các đường phân giác của các góc hình vuông
 • Có 2 cặp cạnh song song.
 • Có 4 cạnh bằng nhau.
 • Có 4 góc bằng nhau và đều bằng 90o
 • Tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo
 • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật đặc biệt

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.
 • Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc.

Hình thoi đặc biệt

 • Hình thoi có một góc vuông.
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Hình bình hành đặc biệt

 • Hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh kề bằng nhau.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về hình vuông, cách tính chu vi và diện tích hình vuông. Nếu có thắc mắc gì, bạn hãy bình luận bên dưới bài viết này nhé!

Related Articles

Back to top button