Kiến thức toán học

Công thức tính góc giữa 2 đường thẳng chi tiết, kèm bài tập

Bài viết này, Boxthuthuat sẽ chia sẻ với các bạn các công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng hoặc trong không gian, các trường hợp tính cụ thể, kèm bài tập ví dụ chi tiết. 

Contents

Công thức tính góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng Oxy

Tính dựa vào vector chỉ phương

Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa 2 vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó.

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường đường thẳng d1,d2.

lần lượt là vector chỉ phương của d1;d2

Khi đó, cos của góc giữa 2 đường thẳng được xác định bằng công thức:

Tính dự vào vector pháp tuyến

Góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng bằng góc giữa 2 vector pháp tuyến của 2 đường thẳng đó.

Khi đó, cos của góc giữa 2 đường thẳng được xác định bằng công thức:

Cách tính góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian bằng góc giữa 2 vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó.

Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường đường thẳng d1,d2.

Khi đó, cos của góc giữa 2 đường thẳng được xác định bằng công thức:

Lưu ý: góc giữa 2 đường thẳng trong không gian không được tính bằng vector pháp tuyến như trong mặt phẳng.

Một số ví dụ minh họa

Trên đây là những chia sẻ về góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về phần kiến thức này, hãy comment bên dưới bài viết này nhé

Related Articles

Back to top button