Thủ thuật Excel

Hàm ROUND trong Excel: hướng dẫn sử dụng kèm ví dụ minh họa

Hàm ROUND là một hàm làm trong trong Excel, giúp người dùng có thể làm tròn số thập phân hoặc số nguyên cho các giá trị trong bảng tính. Hàm ROUND trong excel còn có 2 dạng khác là hàm ROUNDUP (làm tròn lên), và ROUNDDOWN(làm tròn xuống). Trong bài viết này, boxthuthuat sẽ hướng dẫn chi tiết các cách sử dụng hàm Round, hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN kèm ví dụ minh họa trong các trường hợp khác nhau

Contents

Cách sử dụng các hàm Round

Trong excel, có 3 hàm làm tròn được sử dụng nhiều nhất là: Hàm ROUND (làm tròn thông thường, theo quy tắc dưới 5 sẽ làm tròn xuống, từ 5 trở nên sẽ làm tròn lên), Hàm ROUNDUP (hàm làm tròn lên), và ROUNDDOWN (hàm làm tròn xuống)

Hàm ROUND

Công thức của hàm này là =ROUND(number, num_digits).

Trong đó: number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn.

Nếu num_digits có giá trị dương, hàm sẽ làm tròn phía sau phần thập phân (tức là làm tròn phần trăm, phần nghìn,…). Ví dụ, nếu num_digits là 2 thì sẽ làm tròn tới chữ số thứ 2 sau phần thập phân – làm tròn tới phần trăm. Nếu num_digits là 3 thì sẽ làm tròn tới chữ số thứ 3 sau phần thập phân – làm tròn tới phần nghìn

Nếu num_digits có giá trị âm, hàm sẽ làm tròn phía trước phần thập phân (tức là làm tròn hàng chục, hàng trăm,…). Ví dụ, nếu num_digits là -2 thì sẽ làm tròn chữ số thứ 2 trước phần thập phân – làm tròn đến hàng trăm. Nếu num_digits là 3 thì sẽ làm tròn chữ số thứ 3 trước sau phần thập phân – làm tròn đến hàng nghìn.

Nếu num_digits bằng 0, hàm sẽ làm tròn hết giá trị thập phân, tức là làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Ví dụ minh họa:

 

Nguyên tắc làm tròn số của hàm ROUND:

  • Nếu chữ số được lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên. Ví dụ: 34.56 và giá trị num_digits =1 thì sẽ được làm tròn thành 34.6
  • Nếu chữ số được làm tròn nhỏ hơn 5 thì sẽ làm tròn xuống. Ví dụ 34.54 và giá trị num_digits =1 thì sẽ được làm tròn thành 34.5

Hàm ROUNDUP

Hàm có công thức =ROUNDUP(number, num_digits).

Đây làm hàm làm tròn lên, tức là số sau làm tròn lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits cũng tương tự hàm ROUND, tức là nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân, còn nếu là giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

Ví dụ minh họa:

Hàm ROUNDDOWN

Công thức: =ROUNDDOWN(number, num_digits).

Hàm ROUNDDOWN là hàm làm tròn xuống, tức là sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả là giá trị sau làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc của số. Giá trị num_digits cũng tương tự như 2 hàm trên

Ví dụ minh họa:

hướng dẫn sử dụng hàm round

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng làm Round trong Excel. Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ dễ dàng làm chủ hàm này.

Nếu bạn gặp rắc rối gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới.

Related Articles

Back to top button