Kiến thức toán học

Hình chóp tứ giác đều là gì? Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn các kiến thức cơ bản, các tính chất của hình chóp tứ giác đều, kèm hướng dẫn cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình chóp tứ giác đều

Contents

Hình chóp tứ giác đều là gì?

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông và đường cao của chóp đi qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông).

Các tính chất cơ bản

  • Đáy của hình chóp tứ giác đều là hình vuông
  • Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau
  • Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
  • Chân đường cao là tâm của mặt đáy (giao điểm 2 đường chéo của mặt đáy)
  • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau
  • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy bằng nhau

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình chóp tứ giác đều

Giả sử chúng ta có 1 hình chóp tứ giác đều như hình bên dưới, chiều dài cạnh đáy là a, chiều dài cạnh bên là schiều cao là h

tính thể tích hình chóp

Diện tích mặt đáy (Sđáy): 

Sđáy= a2

Diện tích mặt bên (Smặt bên): 

Với p là nửa chu vi tam giác mặt bên

Diện tích xung quanh (Sxq): 

Diện tích toàn phần (Stp): 

Thể tích hình chóp tứ giác đều (V)

Chiều cao của hình chóp được tính bằng công thức: 

h = s. sin α

Trong đó:

  • s : chiều dài cạnh bên
  • α : góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy

Trên đây là những kiến thức cơ bản về hình chóp tứ giác đều. Hi vọng qua những chia sẻ này, bạn có thể nhận biết được hình chóp tứ giác đều và cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích.

Related Articles

Back to top button