Kiến thức toán học

Tổng hợp kiến thức toán lớp 10 : lý thuyết, công thức, bài tập

Bài viết này, boxthuthuat sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức toán lớp 10, bao gồm lý thuyết, công thức, bài tập được tổng hợp chi tiết, ngắn gọn từ chương trình đại số, hình học 10. Với các kiến thức này, bạn sẽ dễ dàng nắm vững toán lớp 10 và giải các bài tập nhanh chóng nhất.

Link tải trọn bộ tài liệu

Nội dung chi tiết:

Contents

KIẾN THỨC ĐẠI SỐ LỚP 10

Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

1. Mệnh đề

2. Tập hợp

3. Sai số

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

B. BÀI TẬP


Chương III. PHƯƠNG TRINH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

B. BÀI TẬP


Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Bất đẳng thức

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

B. BÀI TẬP

2. Bất phương trình

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

B. BÀI TẬP

Chương V. THỐNG KÊ.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

B. BÀI TẬP

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

B. BÀI TẬP

Trên đây là những kiến thức toán lớp 10, được tổng hợp chi tiết. Hãy cố gắng nắm vững các kiến thức này để có  thể dễ dàng giải các bài toán trong chương trình lớp 10 cũng như các bài tập trong đề thi THPT quốc gia.

Related Articles

Back to top button