Thủ thuật Excel

Cách làm tròn số trong Excel – có ví dụ minh họa

Làm tròn số trong excel là thao tác cần thiết để làm gọn số liệu tính trên bảng tính. Sau khi làm tròn số, bảng tính excel sẽ gọn gàng, dễ nhìn đồng thời việc  tính toán cũng sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Trong bài viết này, boxthuthuat sẽ hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan đến làm tròn trong excel bao gồm: làm tròn xuống trong excel, làm tròn lên trong excel, làm tròn số nguyên trong excel, làm tròn số thập phân trong excel, hàm làm tròn excel,…. Bạn có thể áp dụng các cách làm tròn số này trong Excel 2010, 2013, 2016 và 2019

Contents

Các hàm làm tròn trong excel

Trong excel, có 3 hàm làm tròn được sử dụng nhiều nhất là: Hàm ROUND (làm tròn thông thường, theo quy tắc dưới 5 sẽ làm tròn xuống, từ 5 trở nên sẽ làm tròn lên), Hàm ROUNDUP (hàm làm tròn lên), và ROUNDDOWN (hàm làm tròn xuống)

Làm tròn thông thường với hàm Round

Công thức của hàm này là =ROUND(number, num_digits).

Trong đó: number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn.

Nếu num_digits có giá trị dương, hàm sẽ làm tròn phía sau phần thập phân (tức là làm tròn phần trăm, phần nghìn,…). Ví dụ, nếu num_digits là 2 thì sẽ làm tròn tới chữ số thứ 2 sau phần thập phân – làm tròn tới phần trăm. Nếu num_digits là 3 thì sẽ làm tròn tới chữ số thứ 3 sau phần thập phân – làm tròn tới phần nghìn

Nếu num_digits có giá trị âm, hàm sẽ làm tròn phía trước phần thập phân (tức là làm tròn hàng chục, hàng trăm,…). Ví dụ, nếu num_digits là -2 thì sẽ làm tròn chữ số thứ 2 trước phần thập phân – làm tròn đến hàng trăm. Nếu num_digits là 3 thì sẽ làm tròn chữ số thứ 3 trước sau phần thập phân – làm tròn đến hàng nghìn.

Nếu num_digits bằng 0, hàm sẽ làm tròn hết giá trị thập phân, tức là làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Ví dụ minh họa:

Nguyên tắc làm tròn số của hàm ROUND:

  • Nếu chữ số được lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên. Ví dụ: 34.56 và giá trị num_digits =1 thì sẽ được làm tròn thành 34.6
  • Nếu chữ số được làm tròn nhỏ hơn 5 thì sẽ làm tròn xuống. Ví dụ 34.54 và giá trị num_digits =1 thì sẽ được làm tròn thành 34.5

Hàm làm tròn lên

Hàm có công thức =ROUNDUP(number, num_digits).

Khi sử dungh hàm làm tròn lên, số sau làm tròn lớn hơn số gốc. Việc sử dụng num_digits cũng tương tự hàm ROUND, tức là nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân, còn nếu là giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

Ví dụ minh họa:

Hàm làm tròn xuống

Công thức =ROUNDDOWN(number, num_digits).

Hhàm làm tròn xuống là sẽ ngược với hàm làm tròn lên ROUNDUP, kết quả là giá trị sau làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc của số. Giá trị num_digits cũng tương tự như 2 hàm trên

Ví dụ minh họa:

làm tròn trong excel

Trên đây là hướng dẫn về cách làm tròn trong excel. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé!

Related Articles

Back to top button