Kiến thức toán học

Tam giác cân là gì? Dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh tam giác cân

Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn về tam giác cân, các tính chất, dấu hiệu nhận biết và chứng minh tam giác cân, cách tính chu vi, diện tích tam giác cân.

Contents

Tam giác cân là gì?

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau

Ví dụ: Tam giác ABC cân tại A.

AB, AC được gọi là 2 cạnh bên. BC được gọi là cạnh đáy

Góc A được gọi là đỉnh, góc B và góc C được gọi là góc ở đáy.

Các tính chất

  • Trong tam giác cân, 2 góc ở đáy bằng nhau
  • Tam giác có 2 góc bằng nhau là tam giác cân
  • Trong tam giác cân, trung tuyến ứng với cạnh đáy cũng là đường cao, đường phân giác và đường trung trực của tam giác đó

Các trường hợp đặc biệt

Tam giác vuông cân: là tam giác cân có 1 góc bằng 90o

Trong tam giác vuông cân, 2 góc ở đáy bằng 45 độ.

Tam giác đều: là tam giác cân có 1 góc bằng 60o.

Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, 3 góc bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh tam giác cân

  • Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì đó là tam giác cân.
  • Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì đó là tam giác cân.
  • Nếu một tam giác có đường trung tuyến cũng là đường cao (hoặc đường phân giác) thì đó là tam giác cân
  • Nếu một tam giác có đường phân giác cũng là đường cao thì đó là tam giác cân.

Công thức tính chu vi tam giác cân

Cho tam giác ABC cân tại A, chiều dài cạnh đáy là a, chiều dài cạnh bên là b, chu vi tam giác (P) được tính bằng công thức:

P = a + 2b

Diện tích tam giác cân

Tam giác ABC cân tại A, độ dài cạnh đáy là a, chiều cao từ đỉnh ứng với cạnh huyền là h. Diện tích tam giác được tính bằng công thức:

Ngoài ra, nếu biết độ lớn 1 góc của tam giác, chúng ta có thể áp dụng công thức:

Nếu biết chiều dài 2 cạnh bên là b, chiều dài cạnh đáy là a. Với p là nửa chu vi:

Một số bài tập về tam giác cân

Trên đây là các kiến thức cơ bản về tam giác cân, dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh, công thức tính chu vi, diện tích của tam giác cân. Hi vọng qua những chia sẻ trên, bạn sẽ dễ dàng nắm vững phần kiến thức này!

Related Articles

Back to top button