Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Cách tính thể tích hình chóp và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Bài viết sẽ chia sẻ cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp, thể tích khối chóp, các trường hợp đặc biệt, kèm ví dụ minh họa. 

Hình chóp là hình có đáy là một đa giác và các mặt bên là hình tam giác có chung 1 đỉnh, đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Tên gọi của hình chóp phụ thuộc vào đa giác của mặt đáy. Ví dụ: nếu đáy là hình tam giác sẽ được gọi là hình chóp tam giác, nếu đáy là tứ giác thì sẽ gọi là hình chóp tứ giác.

tính thể tích hình chóp

Một số trường hợp đặc biệt:

  • Tứ diện đều: là hình chóp có 3 mặt bên và mặt đáy đều là các tam giác đều, bằng nhau.
  • Hình chóp tứ diện đều: là hình chóp có mặt bên là 4 tam giác bằng nhau, đáy là hình vuông.

Các công thức tính

Diện tích xung quanh: bằng tổng diện tích các mặt bên của hình chóp

Diện tích toàn phần: bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy

Stp = Sxq + Sđáy

Thể tích khối chóp: 

Trong đó:

  • Stp : Diện tích toàn phần
  • Sxq : Diện tích xung quanh
  • Sđáy : diện tích đáy
  • V: Thể tích
  • h: chiều cao của hình chóp (là khoảng cách từ đỉnh tới mặt đáy, vuông góc với mặt đáy)

Chiều cao của hình chóp được tính bằng công thức: 

h = s. sin α

Trong đó:

  • s : chiều dài cạnh bên
  • α : góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy

Trên đây là các công thức về tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình chóp. Nếu có gì thắc mắc, bạn hãy comment bên dưới bài viết này nhé!

Related Articles

Back to top button