Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Hình hộp chữ nhật là hình không gian 3 chiều rất phổ biến, dễ gặp trong thực tế, nhiều đồ vậy có dạng hình này. Bài viết này, Boxthuthuat sẽ chia sẻ với các bạn công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp và thể tích hình hộp. 

Hình hộp chữ nhật là một hình không gian, có 6 mặt xung quanh đều là hình chữ nhật, và có 12 cạnh, 8 đỉnh. Hai mặt đối diện nhau của hình hộp chữ nhật có kích thước bằng nhau, được gọi là mặt đáy, các còn lại là mặt bên.

Contents

Tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bên của hình (không tính 2 mặt đáy)

Công thức:

Sxp = 2.h.a + 2.h.b = 2.h.(a+b)

Trong đó:

 • Sxp: Diện tích xung quanh
 • a: chiều dài
 • b: chiều rộng
 • h: chiều cao

Công thức tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích tất cả các mặt của hình, bao gồm diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy

Công thức:

Stp= Sxp + S2 đáy

=> Stp= 2.h.(a+b) + 2.a.b

Trong đó:

 • Stp : diện tích toàn phần
 • Sxp: diện tích xung quanh
 • S2 đáy: diện tích 2 mặt đáy
 • a: chiều dài
 • b: chiều rộng
 • h: chiều cao

Công thức tính thể tích

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng là phần không gian mà hình đó chiếm, được tính bằng tích của diện tích đáy với chiều cao.

Công thức:

V = a.b.h

Trong đó:

 • V: thể tích
 • a: chiều dài
 • b: chiều rộng
 • h: chiều cao

Ví dụ minh họa

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài đáy là 15cm, chiều rộng đáy là 10cm và chiều cao là 8cm.

Diện tích xung quanh:

Sxp = 2.h.(a+b) = 2. 8. (10+15) = 400 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp= Sxp + S2 đáy = Sxp+2. a. b = 400 + 2. 15. 10 = 700 (cm2)

Thể tích hình hộp chữ nhật:

V = a.b.h = 15. 10. 8 = 1200 (cm3)

Trên đây, boxthuthuat đã chia sẻ với các bạn các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về các công thức này, hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé!

Related Articles

Back to top button