Kiến thức toán họcKiến thức tổng hợp

Cách tính thể tích khối cầu, diện tích mặt cầu

Hình cầu (khối cầu) là một hình không gian rất thường gặp trong thực tế, ví dụ như quả bóng, bóng bàn, bóng rổ. Bài viết này, boxthuthuat sẽ chia sẻ các kiến thức về hình cầu và hướng dẫn cách tính thể tích hình cầu, diện tích mặt cầu (bề mặt bao quanh hình cầu).

Mặt cầu là tập hợp các điểm cách đều điểm O cố định 1 khoảng không đổi (r) trong không gian 3 chiều. Điểm O được gọi là tâm, còn khoảng cách r được gọi là bán kính của mặt cầu.

Hình cầu (hay còn gọi là khối cầu) là toàn bộ phần bên trong của của mặt cầu.

Các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Diện tích mặt cầu: là bề mặt bao quanh toàn bộ hình cầu

Thể tích hình cầu: là phần không gian mà khối cầu đó chiếm (toàn bộ phần bên trong của của mặt cầu. )

Trong đó:

  • S: diện tích mặt cầu
  • V: thể tích khối cầu
  • r: bán kính hình cầu
  • d: đường kính hình cầu
  • π: hằng số pi (làm tròn bằng 3,14)

Nhìn chung, các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu khá đơn giản và dễ nhớ. Bạn sẽ không cần quá nhiều thời gian để học thuộc, vì vậy, hãy cố gắng nắm vững các kiến thức cơ bản này nhé!

Related Articles

Back to top button