Kiến thức toán học

Tích vô hướng của 2 Vectơ : lý thuyết, công thức, ứng dụng

Tích vô hướng của 2 vectơ là một phần kiến thức quan trọng trong chương trình hình học lớp 10. Bài viết này, boxthuthuat sẽ chia sẻ với các bạn định nghĩa về tích vô hướng, các tính chất của tích vô hướng, cùng các hệ quả liên quan.

Tích vô hướng của 2 Vectơ

Định nghĩa 

Các tính chất của tích vô hướng

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Độ dài của vectơ: 

Góc giữa 2 vectơ

Khoảng cách giữa 2 điểm

Trên đây là các kiến thức cơ bản về tích vô hướng của 2 vectơ. Hi vọng qua bài viết này, các bạn sẽ nắm vững hơn về phần kiến thức này và đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập.

Related Articles

Back to top button